Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Artykuły
www.nationalcprassociation.com

Naukowcy z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z Beckman Institute of Advanced Science, University of Illinois at Urbana-Champaign oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi opublikowali artykuł "Evaluation of a dimeric-cRGD peptide for targeted PET-CT imaging of peripheral angiogenesis in diabetic mice". Zespoły oceniały dimeryczny peptyd cRGD znakowany 64Cu wiążący się z integryną α V β3 w kontekście jego przydatności do badań obwodowej angiogenezy w cukrzycy typu I. Udowodniono znaczącą redukcję angiogenezy z zastosowaniem PET-CT u myszy cukrzycowych. Artykuł ukazał się w marcowym numerze Scientific Reports (IF = 4.609).  Zapraszamy do lektury.

 

Członkowie Konsorcjum BBMRI.pl - Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Pracownią Biobank przygotowali artykuł o zróżnicowanej częstości występowania polimorfizmów ściśle wiązanych z autosomalną chorobą metaboliczną w różnych regionach Polski i na tle Europy: "High prevalence of carriers of variant c.1528G>C of HADHA gene causing long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHADD) in the population of adult Kashubians from North Poland". Praca została przyjęta do druku na łamach PLoS ONE (IF=2,806). Zapraszamy do lektury.

 

Naukowcy z Pracowni Biobank UŁ oraz Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania (EIT+), zaangażowani w realizację projektu BBMRI.pl, wraz z zespołami z innych krajów, pod patronatem BBMRI-ERIC  przygotowali artykuł dotyczący zwiększenia ponownego wykorzystania danych i materiałów biologicznych w badaniach medycznych: Enhancing Reuse of Data and Biological Material in Medical Research: From FAIR to FAIR-Health. Praca została przyjęta do druku na łamach Biopreservation and Biobanking (IF=1,698).  Zapraszamy do lektury.

Pracownia Biobank przygotowała artykuł o genetycznych uwarunkowaniach otyłości i nadwagi u Polaków. Artykuł jest dostępny w trybie OPEN ACCESS na łamach PLoS ONE. Zapraszamy do lektury.

Genetic association of FTO/IRX region with obesity and overweight in the Polish population

 

Kategorie