Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Artykuły
www.nationalcprassociation.com

 

Katedra Antropologii przy współpracy z naukowcami z Pracowni Biobank Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu de Adelaide z Australii przygotowała artykuł dotyczący oceny zależności stosunku 2D:4D (stosunek długości drugiego palca do czwartego), a składem ciała na wybranym etapie postępowania ontogenezy – u polskich dzieci w wieku od 6 do 13 lat: Association of the 2D:4D digit ratio with body composition among the Polish children aged 6–13 years. Artykuł jest dostępny na łamach Early Human Development (35 pkt. MNiSW; IF = 2,025). Zapraszamy do lektury.

Badacze z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Alabama at Birmingham, Beckman Institute of Advanced Science oraz Zakładem Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed badali rolę microRNA w redukcji ekspresji eNOS w komórkach sródbłonka w warunkach hipoksji. Udowodnili, że miR-200b reguluje ekspresję eNOS linii HUVEC w warunkach hipoksji, a wyniki zostały opublikowane w w artykule "eNOS expression and NO release during hypoxia is inhibited by miR-200b in human endothelial cells" w majowym wydaniu Angiogenesis (IF = 4.351). Zapraszamy do lektury.

 

 

Naukowcy z wielu ośrodków w kraju i Europie, w tym z tworzących Konsorcjum BBMRI.pl przygotowali serię artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Studia Iuridica, Numer 73, 2018”. Cały numer poświęcony jest tematyce biobankowania z uwzględnieniem aspektów prawnych i etycznych przechowywania ludzkiego materiału biologicznego. Nacisk położono również na problemy ochrony danych osobowych związanych z procesem biobankowania w dobie Big Data. Artykuły są dostępne w trybie OPEN ACCESS w Central and Eastern European Online Library.

Naukowcy z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z Beckman Institute of Advanced Science, University of Illinois at Urbana-Champaign oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi opublikowali artykuł "Evaluation of a dimeric-cRGD peptide for targeted PET-CT imaging of peripheral angiogenesis in diabetic mice". Zespoły oceniały dimeryczny peptyd cRGD znakowany 64Cu wiążący się z integryną α V β3 w kontekście jego przydatności do badań obwodowej angiogenezy w cukrzycy typu I. Udowodniono znaczącą redukcję angiogenezy z zastosowaniem PET-CT u myszy cukrzycowych. Artykuł ukazał się w marcowym numerze Scientific Reports (IF = 4.609).  Zapraszamy do lektury.

 

Kategorie