www.nationalcprassociation.com
 

  

 

 

 

 

 

06-08.11.2019 Łódź
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.
 

 PRZEDŁUŻENIE REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ DO 30 WRZEŚNIA 2019 !!!

 

Prosimy o rejestrację na konferencję za pomocą formularza. Osoby z plakatami prosimy o przesłanie również streszczenia. Streszczenie nie może przekraczać 1200 znaków (liczone z białymi znakami), ze względu na wymogi redakcji, w której chcemy opublikować książkę zjazdową, streszczenia należy przygotować w języku angielskim.

 

 

Odrębnej rejestracji podlegają warsztaty organizowane 1. dnia wydarzenia - 06.11.2019 r. Rejestracja będzie prowadzona drogą mailową - korespondencję proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z opisaniem w e-mailu w jakich warsztatach chcą Państwo uczestniczyć. 

 

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO - UŁ.


captcha
Powered by BreezingForms

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Konsorcjum BBMRI.pl, w składzie:

dr n. med. Łukasz Kozera, prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Daria Stankiewicz, dr Elżbieta Gocek, Krajowy Ośrodek Wiodący, Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

dr n. med. Jarosław Skokowski, Jakub Szymanowski, Natalia Zysiek, Gdański Uniwersytet Medyczny,

dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, mgr inż. Sylwia Dobrowolska, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr Joanna Gleńska-Olender, Karolina Zagórska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. Małgorzata Lewandowska - Szumieł - Przewodnicząca,

Prof. Leszek Kalinowski,

Prof. Elżbieta Żądzińska,

Prof. Wawrzyniec Lawrence Dobrucki,

dr hab. Jakub Pawlikowski,

dr Łukasz Kozera,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz,

dr Anna Chróścicka,

dr Joanna Gleńska - Olender,

dr Elżbieta Gocek,

dr Dominik Strapagiel,

dr Joanna Wójtowicz.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI (AKTUALIZACJA - 06.08.2019 r. )

 

Dzień I - Warsztaty - 06.11.2019 r.

 

Przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej w kontekście biobankowania

Prowadzący:  dr hab. Marek Czarkowski

08:00-09:00   

QMS - Wykład nr 1: Współpraca naukowa

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender

09:00-09:30

Bezpieczeństwo informacji - sytuacja w PSB

mgr Błażej Marciniak 

QMS - Wykład nr 2: Zarządzanie ryzykiem

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

09:30-10:00

QMS 1 - Współpraca naukowa*

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Michał Laskowski

10:00-11:00

Model finansowy Biobanku

Prowadzący:  dr Łukasz Kozera

QMS 2 - Zarządzanie ryzykiem*

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

11:00-12:00

Formularz zgody

Prowadzący:  dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Agata Bloswick

Faza przedanalityczna - dobre praktyki w zakresie biobankowania

Prowadzący:  dr Łukasz Kozera, dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.

12:00-13:00

Bezpieczeństwo informacji - sytuacja w PSB

mgr Błażej Marciniak 

Ochrona danych osobowych w biobankach - aspekty prawne

Prowadzący:  dr Dorota Krekora-Zając

13:00-14:00

Zastosowanie reguł wpływu społecznego w komunikatach na temat biobankowania

Prowadzący:  dr Michał Wiechetek

Przerwa obiadowa 14:00-15:00  Przerwa obiadowa

QMS 1 - Współpraca naukowa*

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Michał Laskowski

15:00-16:00

Praktyczne aspekty kontroli jakości w biobanku komórkowym

Prowadzący:  dr Ilona Szabłowska-Gadomska, dr Anna Chróścicka

QMS 2 - Zarządzanie ryzykiem*

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

16:00-17:00

Faza przedanalityczna - dobre praktyki w zakresie biobankowania

Prowadzący:  dr Łukasz Kozera, dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.

17:00-18:00

Ochrona danych osobowych w biobankach - aspekty prawne

Prowadzący:  dr Dorota Krekora-Zając

 *warunkiem udziału w warsztatach QMS1 i QMS2 jest udział w wykładzie: dla QMS1 - wykład nr 1: Współpraca naukowa, dla QMS2 - wykład nr 2: Zarządzanie ryzykiem

 

Dzień II - Rozpoczęcie konferencji - 07.11.2019 r.

 07.30 - 10.00 Rejestracja
 08.15 - 08.30 Uroczyste otwarcie konferencji
 08.30 - 09.00 Wykład inauguracyjny

 

         - dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, „Historia i teraźniejszość badań populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych w Katedrze Antropologii UŁ”


 09.00 - 10.40 Sesja naukowa - badania populacyjne

 

- dr n. med Piotr Bandosz, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, "Potencjalne korzyści biobankowania w badaniach zdrowia populacji na przykładzie ogólnopolskich projektów NATPOL i PolSenior2"

prof. dr hab. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, „Reality bites – the development of biobanking strategy in multidisciplinary medical enviroment”

- dr Wesley Oprzedek - Massachusetts Institute of Technology; Partner Firma LICONIC, Firma LKB-ARTIS Sp. z o. o., „Automated Sample storage and Biobanking solutions ranging from -20C to -196C"

- dr hab n. med. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw., Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, "PURE Poland study - design"

- mgr Michał Karpeta, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, „Screening tests in the Świętokrzyskie voivodeship”

 


10:40 - 11.05 Przerwa kawowa
11.05 - 13.20 Sesja Konsorcjum projektu BBMRI.pl oraz Polskiej Sieci Biobanków

 

dr Łukasz Kozera, dr Anna Chróścicka, Krajowy Ośrodek Wiodący - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii; Warszawski Uniwersytet Medyczny, „Current Status of the Polish Biobanking Network”

- dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, Biobank Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „QMS BBMRI.pl Expert Centre activity”

Matt Botterman, Brooks Life Sciences, Manchester, United Kingdom, Partner Bioanalytic Maciej Stopa

„Starting small but aiming high”

 - dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, „Potential donors of biological material to biobanks – psychosocial characteristics

- mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Introduction of a uniform quality control system for all stages of the functioning of national biobanks”

- dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki

mgr inż. Jakub Szymanowski, Gdański Uniwersytet Medyczny, „Central IT solutions for the Polish Biobank Network”

 


13.20 - 14.20 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery parzyste)
14.20 - 15.20 Sesja naukowa - badania genomiczne człowieka w medycynie - Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

 

 dr hab. med. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny  "Molecular diagnostics in oncology – today and tomorrow"

- prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Large-scale tests in the diagnosis of monogenic diabetes”

       - dr hab. n. med. Rafał Płoski, Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny "Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce i odkrywaniu nowych chorób człowieka"

 

15.20 - 16.20 Debata Oxfordzka

 

                     Temat debaty: „Czy kolekcje materialnych próbek zostaną w przyszłości (w perspektywie 20 lat) zastąpione przez banki informacji?”

          Eksperci:

- dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki,

- dr hab. med. Leszek Kalinowski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny,

- dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

- dr Łukasz Kozera, Krajowy Ośrodek Wiodący - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

- dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

- prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.


16.30 - 17.30 Spotkanie Polskiej Sieci Biobanków (za zaproszeniem - członkowie i obserwatorzy PSB).

19:00-01:00 Bankiet powitalny - Restauracja Przerwa, ul. Wólczańska 126/134, Łódź

 

Dzień III -  c.d Konferencji - 08.11.2019 r.

 

 08.00 - 09.00 Rejestracja
 09.00 - 11.00 Panel dyskusyjny - Interesariusze Polskiej Sieci Biobanków

 

- Misja i cele Polskiej Sieci Biobanków (PSB) - dr Łukasz Kozera

- Przedstawiciele Grup Pacjenckich - Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych; zaproszeni Goście w trakcie ustalania

- Przedstawiciele Społeczeństwa -  zaproszeni Goście w trakcie ustalania

- Przedstawiciele Przemysłu Farmaceutycznego - Janusz Homa przedstawiciele firmy Amgen; przedstawiciel firmy Roche; zaproszeni Goście w trakcie ustalania

- Przedstawiciele Nauki - prof. dr hab. Jakub Fichna, Narodowe Centrum Nauki; dr n. med. Beata Jagielska, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Centrum Onkologii; Adam Dawidziuk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; dr Ewa Szkiłądź, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE;  w trakcie ustalania przedstawiciele Agencji Badań Medycznych


11.15 - 11.35 Przerwa kawowa
11.35 - 13.15 Sesja naukowa - badania omiczne

 

- dr Bogusław Nedoszytko, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, "Analiza częstości występowania zmian polimorficznych w genomie chorych na łuszczycę techniką GWAS w populacji Polski- prezentacja wstępnych wyników badań"

- dr Gracjan Wątor, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Partner Analityk Genetyka, „Ultra deep sequencing of colorectal tumors: heterogeneity of somatic mutations in the context of lymph node involvement”

- dr Marcin Ratajewski, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, "Transcriptomics in the service of anti-cancer therapy. The case of SIRT2 and melanoma"

- prof. dr Tomasz Wojdacz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, "Discovery and clinical validation of methylation biomarker signatures in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)"

- dr hab. Michał Ciborowski, Centrum Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku "From biobanking to metabolomics analyses – evaluation of small molecules in different aspects of non-small cell lung cancer"

 

 
13.15 - 14.10 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery nieparzyste)
14.10 - 15.25 Sesja naukowa - doniesienia konferencyjne (wyłonione prezentacje ze zgłoszeń konferencyjnych)
15.25 - 15.40 Wręczenie nagród i wyróżnień
15.40 - 16.00 Zakończenie konferencji

Kontakt z organizatorami konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

LOKALIZACJA:

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

 

ORGANIZATORZY

Konsorcjum projektu BBMRI.pl:                                      

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego,         

Biobank Port Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii,                  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,                                              

Gdański Uniwersytet Medyczny,                              

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Biobank Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,                          

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

 

PATRONI KONFERENCJI

                 

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego                Minister Zdrowia                  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego         Prezydent Miasta Łodzi               

                    Jarosław Gowin                                 Łukasz Szumowski                   prof. dr hab. Antoni Różalski             Hanna Zdanowska

                  

 

 

 

 

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI

    

 

 

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

    

  

 

 

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI

      

Wydarzenia