www.nationalcprassociation.com
 

  

 

 

 

 

 

06-08.11.2019 Łódź
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.
 

 PRZEDŁUŻENIE REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ DO 10 WRZEŚNIA 2019 !!!

 

Prosimy o rejestrację na konferencję za pomocą formularza. Osoby z plakatami prosimy o przesłanie również streszczenia. Streszczenie nie może przekraczać 1200 znaków (liczone z białymi znakami), ze względu na wymogi redakcji, w której chcemy opublikować książkę zjazdową, streszczenia należy przygotować w języku angielskim.

 

 

Odrębnej rejestracji podlegają warsztaty organizowane 1. dnia wydarzenia - 06.11.2019 r. Rejestracja będzie prowadzona drogą mailową - korespondencję proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z opisaniem w e-mailu w jakich warsztatach chcą Państwo uczestniczyć. 

 

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO - UŁ.


captcha
Powered by BreezingForms

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Konsorcjum BBMRI.pl, w składzie:

dr n. med. Łukasz Kozera, prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Daria Stankiewicz, dr Elżbieta Gocek, Krajowy Ośrodek Wiodący, Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,

dr n. med. Jarosław Skokowski, Jakub Szymanowski, Natalia Zysiek, Gdański Uniwersytet Medyczny,

dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, mgr inż. Sylwia Dobrowolska, Uniwersytet Łódzki,

dr hab. Jakub Pawlikowski, dr Dorota Krekora-Zając, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr Joanna Gleńska-Olender, Karolina Zagórska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. Małgorzata Lewandowska - Szumieł - Przewodnicząca,

Prof. Leszek Kalinowski,

Prof. Elżbieta Żądzińska,

Prof. Wawrzyniec Lawrence Dobrucki,

dr hab. Jakub Pawlikowski,

dr Łukasz Kozera,

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz,

dr Anna Chróścicka,

dr Joanna Gleńska - Olender,

dr Elżbieta Gocek,

dr Dominik Strapagiel,

dr Joanna Wójtowicz.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI (AKTUALIZACJA - 06.08.2019 r. )

 

Dzień I - Warsztaty - 06.11.2019 r.

 

QMS - Wykład nr 1: Współpraca naukowa

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender

09:00-09:30

Bezpieczeństwo informacji - sytuacja w PSB

mgr Błażej Marciniak 

QMS - Wykład nr 2: Zarządzanie ryzykiem

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

09:30-10:00

QMS 1 - Współpraca naukowa*

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Michał Laskowski

10:00-11:00 Model finansowy Biobanku

QMS 2 - Zarządzanie ryzykiem*

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

11:00-12:00 Formularz zgody
Faza przedanalityczna - dobre praktyki w zakresie biobankowania 12:00-13:00

Bezpieczeństwo informacji - sytuacja w PSB

mgr Błażej Marciniak 

Ochrona danych osobowych w biobankach - aspekty prawne 13:00-14:00 Przygotowanie wniosku do komisji bioetycznej w kontekście biobankowania
Przerwa obiadowa 14:00-15:00  Przerwa obiadowa

QMS 1 - Współpraca naukowa*

Prowadzący: dr Joanna Gleńska-Olender, mgr Michał Laskowski

15:00-16:00 Praktyczne aspekty kontroli jakości w biobanku komórkowym

QMS 2 - Zarządzanie ryzykiem*

Prowadzący: mgr Karolina Zagórska, mgr Patrycja Sitek

16:00-17:00
Faza przedanalityczna - dobre praktyki w zakresie biobankowania 17:00-18:00 Ochrona danych osobowych w biobankach - aspekty prawne

 *warunkiem udziału w warsztatach QMS1 i QMS2 jest udział w wykładzie: dla QMS1 - wykład nr 1: Współpraca naukowa, dla QMS2 - wykład nr 2: Zarządzanie ryzykiem

 

Dzień II - Rozpoczęcie konferencji - 07.11.2019 r.

 07.30 - 10.00 Rejestracja
 08.15 - 08.30 Uroczyste otwarcie konferencji
 08.30 - 09.00 Wykład inauguracyjny

 

         - dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, „Historia i teraźniejszość badań populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych w Katedrze Antropologii UŁ”


 09.00 - 10.45 Sesja naukowa - badania populacyjne

 

- dr n. med Piotr Bandosz, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, "Potencjalne korzyści biobankowania w badaniach zdrowia populacji na przykładzie ogólnopolskich projektów NATPOL i PolSenior2"

- dr hab n. med. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw., Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, "PURE Poland study - design"

- mgr Michał Karpeta, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, „Badania przesiewowe w województwie świętokrzyskim”

-prof. dr hab. Karol Kamiński, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, „Reality bites – the development of biobanking strategy in multidisciplinary medical enviroment”


10.45 - 11.05 Przerwa kawowa
11.05 - 13.05 Sesja BBMRI.pl i PSB

 

- dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, Biobank Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu "Działalność Centrum Eksperckiego QMS BBMRI.pl"

- dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, "Profil psychospołeczny potencjalnego dawcy materiału biologicznego"

- mgr inż. Paulina Zagórska-Szlufik, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, „Jednolity system kontroli jakości dla Biobanków polskich”

- dr Dominik Strapagiel, Pracownia Biobank, Uniwersytet Łódzki


13.05 - 14.00 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery parzyste)
14.00 - 15.00 Sesja naukowa - badania genomiczne człowieka w medycynie

 

          - dr hab. n. med. Rafał Płoski, Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny "Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce i odkrywaniu nowych chorób człowieka"

 - dr hab. med. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny  "Diagnostyka molekularna w onkologii – dzisiaj i jutro"

- dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Borowiec, Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Badania wielkoskalowe w diagnostyce cukrzyc monogenowych”

 

15.00 - 16.20 Debata Oxfordzka - Czy kolekcje materialnych próbek zostaną w przyszłości (w perspektywie 20 lat) zastąpione przez banki informacji?
16.30 - 17.30 Spotkanie Polskiej Sieci Biobanków (za zaproszeniem - członkowie i obserwatorzy PSB).

 

Dzień III -  c.d Konferencji - 08.11.2019 r.

 

 08.00 - 09.00 Rejestracja
 09.00 - 11.00 Panel dyskusyjny - Interesariusze Polskiej Sieci Biobanków
11.00 - 11.20 Przerwa kawowa
11.20 - 13.15 Sesja naukowa - badania omiczne

 

- dr Bogusław Nedoszytko, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, "Analiza częstości występowania zmian polimorficznych w genomie chorych na łuszczycę techniką GWAS w populacji                                Polski- prezentacja wstępnych wyników badań"

- dr Marcin Ratajewski, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, "Transcriptomics in the service of anti-cancer therapy. The case of SIRT2 and melanoma"

- prof. dr Tomasz Wojdacz, Pomorski Uniwersytet Medyczny, "Discovery and clinical validation of methylation biomarker signatures in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)"

- dr hab. Michał Ciborowski, Centrum Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku "From biobanking to metabolomics analyses – evaluation of small molecules in different aspects of non-small cell lung cancer"

 


13.15 - 14.10 Przerwa obiadowa + sesja plakatowa (numery nieparzyste)
14.10 - 15.25 Sesja naukowa - doniesienia konferencyjne (wyłonione prezentacje ze zgłoszeń konferencyjnych)
15.25 - 15.40 Wręczenie nagród i wyróżnień
15.40 - 16.00 Zakończenie konferencji

Kontakt z organizatorami konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

LOKALIZACJA:

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

 

ORGANIZATORZY

Konsorcjum projektu BBMRI.pl:                                      

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego,         

Biobank Port Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii,                  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,                                              

Gdański Uniwersytet Medyczny,                              

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Biobank Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne,                          

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

 

PATRONI KONFERENCJI

                 

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego                Minister Zdrowia                  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego         Prezydent Miasta Łodzi               

                    Jarosław Gowin                                 Łukasz Szumowski                   prof. dr hab. Antoni Różalski             Hanna Zdanowska

                  

 

 

 

 

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI

 

 

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

    

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI

      

Wydarzenia