www.nationalcprassociation.com
 

  

 

 

 

 

 

06-08.11.2019 Łódź
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi. Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.
 

 

 

 

Szkolenie ze Standardów Jakości dla Biobanków Polskich cz. I

 

18 czerwca 2019,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Bioblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, sala 122 i 128, Warszawa

 

Wydarzenia