www.nationalcprassociation.com

 

 

 

II KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu

 

11-12 października 2018 r.

 

PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147, bud. 1A, Wrocław

Wydarzenia