Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Misja
www.nationalcprassociation.com

Celem konsorcjum BBMRI.pl jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-ERIC.

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem Polski do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC w charakterze pełnoprawnego członka. Według mapy drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), organizacja ta została powołana aby zagwarantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym, jest jedną z największych organizacji typu ERIC w całej Europie. Wstąpienie do organizacji nakłada na Polskę szereg przywilejów, ale też i obowiązków. Członkowie BBMRI-ERIC:

a) zapewniają dostęp, w ramach obowiązujących norm prawnych i etycznych, do zasobów biobanków partnerskich BBMRI-ERIC, zasobów próbek biologicznych i/lub danych powiązanych z nimi, jak określono w Karcie Partnerskiej zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków BBMRI-ERIC;

b) ustanawiają Krajowy Ośrodek Wiodący oraz wyznaczają Krajowego Koordynatora do spraw biobankowania;

c) zobowiązani są do koordynacji biobanków partnerskich poprzez Krajowy Ośrodek Wiodący i Krajowego Koordynatora, ułatwiając tym samym dostęp do zasobów biobanków i danych towarzyszących;

d) w stosownych przypadkach, dokonują inwestycji w infrastrukturę w celu wsparcia BBMRI-ERIC;

e) przyczyniają się do rozwoju biobanków;

f) wspierają podstawowy cel BBMRI-ERIC i wdrażają program prac BBMRI-ERIC. 

 

Początki polskiej sieci biobanków.

Wskazanie właściwej ścieżki rozwoju na początku funkcjonowania jednostek biobankujących pozwoli ukształtować placówki biobankujące według standardów europejskich. Mając na uwadze intensywny rozwój podobnych infrastruktur w Europie Zachodniej podjęto decyzję o utworzeniu konsorcjum biobanków polskich, którego zadaniem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (projekt finansowany przez MNiSW, kwota 39,5 mln PLN, decyzja nr DIR/WK/2017/01). Ośrodki konsorcjantów skupiają specjalistów od lat zajmujących się biobankowaniem ludzkiego materiału biologicznego oraz prowadzeniem badań naukowych.

Członkami konsorcjum są osoby posiadające doświadczenie w każdym z aspektów nauki (począwszy od pozyskiwania środków na finansowanie, poprzez ich rozliczanie, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie ich wyników przy zachowaniu zasad etycznych, przepisów prawnych oraz standardów jakościowych). W 2014 roku złożono w MNiSW oficjalne studium wykonalności wspomnianego projektu. Krajowa sieć ma przygotować polskie biobanki do pracy w ramach europejskiej sieci biobanków BBMRI-ERIC. Publikacja katalogów próbek na poziomie europejskiej struktury, lepsza organizacja polskich placówek biobankujących na poziomie jakościowym oraz informatycznym ma służyć nawiązywaniu współpracy wieloośrodkowej między zespołami naukowymi i klinicznymi z terenu całej Europy.

 

Główne cele projektu:

Zadanie 1. Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich.

Zadanie 2. Wprowadzenie spójnych rozwiązań w zakresie IT - Uniwersytet Łódzki.

Zadanie 3. Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań.

Zadanie 4. Utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania.

Zadanie 5. Wprowadzenie jednolitego system kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków.

Zadanie 6 - Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce.