Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Małgorzata Lewandowska-Szumieł
www.nationalcprassociation.com

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Inżynierii Tkankowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł wraz z zespołem realizuje prace badawcze w dziedzinie inżynierii tkankowej. W szczególności nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych, analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro.

Profil - ResearchGate.