Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
ELSI
www.nationalcprassociation.com
 
Zapraszam do lektury kolejnego raportu dotyczącego wybranych kwestii ELSI, który powstał w ramach realizacji zad. 6.
 

Szanowni Państwo, 

 Przedstawiamy projekt "Kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce" przygotowany przez Zespół ds. etycznych prawnych i społecznych aspektów biobankowania (ELSI) działający w ramach konsorcjum BBMRI.pl w związku z realizacją projektu Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.

Szanowni Państwo,

Prezentujemy kolejny raport opracowany przez dr hab. Martę Soniewicką z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach realizacji zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. W raporcie został omówiony przegląd stanowisk dotyczących prawa własności do ludzkiego ciała i jego części, w tym problemu ich komercjalizacji. Analiza obejmuje przedstawienie problemu od strony filozoficzno-prawnej, historyczno-prawnej i etycznej.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejny raport pt. "Genetyzacja społeczna w kontekście biobankowania” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC.