Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
ELSI
www.nationalcprassociation.com
 
W Wydawnictwie Lekarskim PZWL została wydana monografia pt. "Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne" pod red. Jakub Pawlikowskiego.
 
 
Kolejny raport ELSI poświęcony statusowi teologiczno-moralnemu ludzkiego ciała ukazuje różne perspektywy religijno-teologiczne, które mogą kształtować postawy indywidualne i społeczne oraz normy moralne i prawne dotyczące ludzkiego ciała, komórek, tkanek i narządów.
Przedstawiamy kolejny raport ELSI, tym razem poświęcony statusowi filozoficzno-moralnemu ludzkiego ciała, komórek, tkanek i narządów. 
 
Zapraszam do lektury kolejnego raportu dotyczącego wybranych kwestii ELSI, który powstał w ramach realizacji zad. 6.