Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
ELSI
www.nationalcprassociation.com
 
Prezentujemy ostateczną wersję Kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych dla celów badań naukowych przez biobanki w Polsce przygotowany przez zespół ds. etycznych prawnych i społecznych aspektów biobankowania (ELSI) działający w ramach konsorcjum BBMRI.pl.
 
 
Prezentujemy raport ELSI poświęcony "Analizie psychologicznych aspektów biobankowania związanych z postawami wobec ludzkiego ciała, komórek i narządów" opracowany przez dr. Michała Wiechetka, psychologa z Instytutu Psychologii KULJPII, autora publikacji z zakresu psychologicznych determinant biobankowania.
 
 
Prezentujemy raport ELSI poświęcony "Komercjalizacji wyników badań naukowych opartych o wykorzystanie ludzkiego materiału biologicznego i danych" opracowany przez dr Joannę Banasiuk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
 
W Wydawnictwie Lekarskim PZWL została wydana monografia pt. "Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne" pod red. Jakub Pawlikowskiego.