www.nationalcprassociation.com

 

Naukowcy z wielu ośrodków w kraju i Europie, w tym z tworzących Konsorcjum BBMRI.pl przygotowali serię artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Studia Iuridica, Numer 73, 2018”. Cały numer poświęcony jest tematyce biobankowania z uwzględnieniem aspektów prawnych i etycznych przechowywania ludzkiego materiału biologicznego. Nacisk położono również na problemy ochrony danych osobowych związanych z procesem biobankowania w dobie Big Data. Artykuły są dostępne w trybie OPEN ACCESS w Central and Eastern European Online Library.

Badacze z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Alabama at Birmingham, Beckman Institute of Advanced Science oraz Zakładem Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed badali rolę microRNA w redukcji ekspresji eNOS w komórkach sródbłonka w warunkach hipoksji. Udowodnili, że miR-200b reguluje ekspresję eNOS linii HUVEC w warunkach hipoksji, a wyniki zostały opublikowane w w artykule "eNOS expression and NO release during hypoxia is inhibited by miR-200b in human endothelial cells" w majowym wydaniu Angiogenesis (IF = 4.351). Zapraszamy do lektury.

 

Naukowcy z Biobanku Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wchodzącego w skład konsorcjum BBMRI.pl we współpracy z Beckman Institute of Advanced Science, University of Illinois at Urbana-Champaign oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi opublikowali artykuł "Evaluation of a dimeric-cRGD peptide for targeted PET-CT imaging of peripheral angiogenesis in diabetic mice". Zespoły oceniały dimeryczny peptyd cRGD znakowany 64Cu wiążący się z integryną α V β3 w kontekście jego przydatności do badań obwodowej angiogenezy w cukrzycy typu I. Udowodniono znaczącą redukcję angiogenezy z zastosowaniem PET-CT u myszy cukrzycowych. Artykuł ukazał się w marcowym numerze Scientific Reports (IF = 4.609).  Zapraszamy do lektury.

 

Naukowcy z Pracowni Biobank UŁ oraz Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania (EIT+), zaangażowani w realizację projektu BBMRI.pl, wraz z zespołami z innych krajów, pod patronatem BBMRI-ERIC  przygotowali artykuł dotyczący zwiększenia ponownego wykorzystania danych i materiałów biologicznych w badaniach medycznych: Enhancing Reuse of Data and Biological Material in Medical Research: From FAIR to FAIR-Health. Praca została przyjęta do druku na łamach Biopreservation and Biobanking (IF=1,698).  Zapraszamy do lektury.