Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Analizy starożytnego mikrobiomu przy pomocy narzędzi bioinformatycznych
www.nationalcprassociation.com

Badanie materiału kopalnego tzw. aDNA (ancient DNA), zwłaszcza pochodzącego od ludzi, żyjących tysiące lat temu, jest unikalną możliwością śledzenia przebiegu rozwoju epidemii chorób zakaźnych oraz koewolucji patogenów z gospodarzem w ujęciu czasowym. Pracownia Biobank wraz z Katedrą Antropologii przeprowadziła badania mające na celu identyfikację materiału genetycznego pochodzącego od bakterii powodujących gruźlicę (Mycobacterium tuberculosis complex), w populacji z okresu neolitu, zamieszkującej tereny współczesnego Brześcia Kujawskiego.

 

Bakterie zaliczane do MTBC dzielą do ~99% podobieństwa sekwencji nukleotydowej na poziomie genomu, co więcej istnieją inne gatunki Mycobacterium (MOTT)powszechnie występujące w środowisku, które mogą wpływać na wynik analiz genomicznych, ze względu na podobieństwo sekwencji nukleotydowych, a co za tym idzie sugerować fałszywie pozytywny wynik. W pracy pt.: „Screening methods for detection of ancient Mycobacterium tuberculosis complex fingerprints in next-generation sequencing data derived from skeletal samples”, autorzy zaprezentowali autorskie podejście bioinformatyczne do problemu, podkreślając tym samym wagę stosowania odpowiednich narzędzi bioinformatycznych, a także obiektywnego wyboru sekwencji pod kątem specyficzności gatunkowej. GigaScience, lista A, IF=7,26.

 

 Borówka P1, Pułaski Ł2,3, Marciniak B4,5, Borowska-Strugińska B1, Dziadek J3, Żądzińska E1, Lorkiewicz W1, Strapagiel D4,5

 

1Department of Anthropology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, 12/16 Banacha Street, 90-237 Łódź, Poland.

2Department of Molecular Biophysics, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, 12/16 Banacha Street, 90-237 Łódź, Poland.

3Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences, 106 Lodowa Street, 93-232 Łódź, Poland.

4Biobank Lab, Faculty of Biology and Environmental Protection, Department of Molecular Biophysics, University of Lodz, 14 Pilarskiego Street, 90-231 Łódź, Poland.

5BBMRI.pl Consortium, 147 Stabłowicka Street, 54-066 Wrocław, Poland

 

 

 

Abstract

BACKGROUND:

Recent advances in ancient DNA studies, especially in increasing isolated DNA yields and quality, have opened the possibility of analysis of ancient host microbiome. However, such pitfalls as spurious identification of pathogens based on fragmentary data or environmental contamination could lead to incorrect epidaemiological conclusions. Within the Mycobacterium genus, Mycobacterium tuberculosis complex members responsible for tuberculosis share up to ∼99% genomic sequence identity, while other more distantly related Mycobacteria other than M. tuberculosis can be causative agents for pulmonary diseases or soil dwellers. Therefore, reliable determination of species complex is crucial for interpretation of sequencing results.

RESULTS:

Here we present a novel bioinformatical approach, used for screening of ancient tuberculosis in sequencing data, derived from 28 individuals (dated 4400-4000 and 3100-2900 BC) from central Poland. We demonstrate that cost-effective next-generation screening sequencing data (∼20M reads per sample) could yield enough information to provide statistically supported identification of probable ancient disease cases.

CONCLUSIONS:

Application of appropriate bioinformatic tools, including an unbiased selection of genomic alignment targets for species specificity, makes it possible to extract valid data from full-sample sequencing results (without subjective targeted enrichment procedures). This approach broadens the potential scope of palaeoepidaemiology both to older, suboptimally preserved samples and to pathogens with difficult intrageneric taxonomy.