Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Biobank Łódź ® - biobank populacyjny
www.nationalcprassociation.com

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy tej można znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat jednostki, a także szczegółowy opis posiadanych kolekcji i próbek w nich zawartych.

 

W artykule określono metody i standardy, które Pracownia Biobank stosuje  dla zapewnienia wysokiej jakości zarówno wobec materiału biologicznego jak i przetwarzania danych osobowych z zachowaniem bezpieczeństwa gromadzonych danych i informacji. Dodatkowo przedstawiono prowadzoną działalność naukową i wachlarz oferowanych usług badawczych dla obecnych i przyszłych partnerów.

 

Zachęcamy wszystkich do przeczytania artykułu i bliższego poznania Pracowni Biobank, jednego z Konsorcjantów projektu BBMRI.pl. 
 
Owocnej lektury!
 
 
 

 

1Biobank Lab, University of Łódź, Łódź, Poland
2Consortium BBMRI.pl

 

Abstract

Biobank Laboratory of the University of Łódź is a unit in the organizational structure of the De- partment of Molecular Biophysics at the Faculty of Biology and Environmental Protection. It was established in 2014 as one of the results of the TESTOPLEK project. One of the main goals of the unit is to collect and share biological material of human origin and related clinical and survey data. Moreover, Biobank Laboratory conducts work in the field of genetics and molecular biology on human biological material. Biobank Laboratory gathers over 40.000 samples such as DNA, FFPE, saliva, together with their data. Data about its material is available for researchers in directories e.g. BBMRI-ERIC Directory 4.0. Since 2014, the unit belongs to the national Consortium BBMRI.pl, and since 2017 it executes a project entitled Research Infrastructure for Biobanks and Biomolecular Resources BBMRI-ERIC, co-creating the Polish Network of Biobanks. Biobank Laboratory is focused on coopera- tion with domestic and foreign scientific institutions and medical units, as well as entities from the local, business and public sector.