Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
A genomic Neolithic time transect of hunter-farmer admixture in central Poland
www.nationalcprassociation.com

Wykorzystanie archiwalnych kolekcji materiałów biologicznych w analizach populacyjnych jest obecnie jedną z najbardziej fascynujących dziedzin nauki. Pracownia Biobank, Katedry Biofizyki Molekularnej wraz z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego dzięki współpracy z zespołem naukowców z University College Dublin przygotowała artykuł dotyczący analiz tzw. kopalnego DNA (ang. Ancient DNA). Artykuł "A genomic Neolithic time transect of hunter-farmer admixture in central Poland", który ukazał się na łamach Scientific Reports (IF = 4.609), porusza kwestie migracji, intensywności kontaktów populacji autochtonicznych (łowców-zbieraczy) i pierwszych rolników, oraz złożoności procesu neolityzacji na terenach współczesnej Polski. Analizie poddano 17 osobników z rejonu Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie) datowanych na okres od środkowego neolitu do wczesnej epoki brązu (4300-1900 BCE). Zapraszamy do lektury.

 

 

D. M. Fernandes1,2,3, D. Strapagiel4,5, P. Borówka5,6, B. Marciniak4,5, E. Żądzińska6, K. Sirak2,7, V. Siska8, R.Grygiel9, J. Carlsson10, A. Manica8, W. Lorkiewicz6, R. Pinhasi1

 

Department of Evolutionary Anthropology, University of Vienna, Vienna, Austria

2 School of Archaeology, and Earth Institute, University College Dublin, Dublin, Ireland

3 CIAS, Department of Life Sciences, University of Coimbra, Coimbra, Portugal

Biobank Lab, Department of Molecular Biophysics, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Lodz, Poland

BBMRI.pl Consortium, Wrocław, Poland

Department of Anthropology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Lodz, Poland

7 Department of Anthropology, Emory University, Atlanta, United States of America

Department of Zoology, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

Museum of Archaeology and Ethnography in Lodz, Lodz, Poland

10 Area 52 Research Group, School of Biology and Environment Science/Earth Institute, University College Dublin, Dublin, Ireland

 

Abstract

Ancient DNA genome-wide analyses of Neolithic individuals from central and southern Europe indicate an overall population turnover pattern in which migrating farmers from Anatolia and the Near East largely replaced autochthonous Mesolithic hunter-gatherers. However, the genetic history of the Neolithic transition in areas lying north of the European Neolithic core region involved diferent levels of admixture with hunter-gatherers. Here we analyse genome-wide data of 17 individuals spanning from the Middle Neolithic to the Early Bronze Age (4300-1900 BCE) in order to assess the Neolithic transition in north-central Poland, and the local impacts of hunter-farmer contacts and Late Neolithic steppe migrations. We evaluate the infuence of these on local populations and assess if and how they change through time, reporting evidence of recurrent hunter-farmer admixture over three millennia, and the co-existence of unadmixed hunter-gatherers as late as 4300 BCE. During the Late Neolithic we report the appearance of steppe ancestry, but on a lesser scale than previously described for other central European regions, with evidence of stronger afnities to hunter-gatherers than to steppe pastoralists. These results help understand the Neolithic palaeogenomics of another central European area, Kuyavia, and highlight the complexity of population interactions during those times.