www.nationalcprassociation.com

 

Naukowcy z wielu ośrodków w kraju i Europie, w tym z tworzących Konsorcjum BBMRI.pl przygotowali serię artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Studia Iuridica, Numer 73, 2018”. Cały numer poświęcony jest tematyce biobankowania z uwzględnieniem aspektów prawnych i etycznych przechowywania ludzkiego materiału biologicznego. Nacisk położono również na problemy ochrony danych osobowych związanych z procesem biobankowania w dobie Big Data. Artykuły są dostępne w trybie OPEN ACCESS w Central and Eastern European Online Library.

Tematy artykułów:

1. Biobank jako przyszłość nauki.

2. Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów naukowych w Polsce i w Europie.

3. The European Bank for Induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC): Opportunities & Challenges Through Public-Private Collaboration.

4. Zgoda dynamiczna w projekcie Chris Study.

5. Conditions for the Admissibility od Scienti C Research in Biomedicine Biobanking: A Challenge in Times of Big Data.

6. Anonimizacja w dobie wielkich danych – sytuacja biobanków w kontekście RODO.

7. Ochrona danych genetycznych jako danych osobowych.

8. Biobanki w dobie Big Data z perspektywy prawa konstytucyjnego.

 

Zapraszamy do lektury.