Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Sytuacja biobanków w Polsce
www.nationalcprassociation.com

Na łamach czasopisma Journal of Translational Medicine (IF=5.531), ukazał się artykuł pt. "The landscape of biobanks in Poland—characteristics of Polish biobanking units at the beginning of BBMRI.pl organization".

W artykule przedstawiono charakterystykę polskich biobanków w początkowym okresie budowania Polskiej Sieci Biobanków, uwzględniając m.in. ich charakter, zasoby czy lokalizację. Praca została przygotowana przez członków Konsorcjum BBMRI.pl. Autorzy dziękują wszystkim osobom, które wzięły udział w Ankiecie informacyjnej, która stała się źródłem danych o polskich biobankach.

 

Artykuł jest dostępny pod linkiem: https://rdcu.be/cm165

 

Zapraszamy do lektury