Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Polska Sieć Biobanków – mapowanie i identyfikacja biobanków w Polsce
www.nationalcprassociation.com

Przeprowadzony w odpowiedni sposób proces mapowania i identyfikacji biobanków w Polsce to jeden z elementarnych warunków pozwalających na stworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB).

 

Jest to obszar, w którym specjalizuje się Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Biobank-LBBK WUM) – Konsorcjant odpowiedzialny za realizację Zadania 1 w Projekcie „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) w ramach przystąpienia Polski do Europejskiej Infrastruktury Badawczej BBMRI-ERIC.

 

Za pośrednictwem dostępnych źródeł informacji, baz danych, publikacji oraz kontaktów osobistych została stworzona baza danych jednostek mających predyspozycje do bycia Członkiem/Obserwatorem PSB. Za jej pośrednictwem nawiązano kontakt z poszczególnymi jednostkami, przedstawiono im sposób oraz korzyści wynikające z przystąpienia do PSB, a następnie podpisano Karty Członkowskie. Dzięki temu procesowi Polska Sieć Biobanków łączy już 43 biobanki/biorepozytoria z obszaru całej Polski.

 

W czasopiśmie branżowej „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski” nr 4/2019 został przedstawiony artykuł autorstwa zespołu Biobank-LBBK WUM (dr Anna Chróścicka, mgr Angelika Paluch) pt. „Polska Sieć Biobanków – mapowanie i identyfikacja biobanków w Polsce”, przedstawiający niniejszy temat widziany oczami praktyka.

 

Zapraszamy do lektury ! (LINK PRZEKIEROWUJĄCY DO GAZETY