www.nationalcprassociation.com

Konsorcjum BBMRI.pl rozpoczęło nabór jednostek do Polskiej Sieci Biobanków.