www.nationalcprassociation.com

Konsorcjum BBMRI.pl prezentuje pierwszy wykaz jednostek, które oficjalnie przystąpiły do Polskiej Sieci Biobanków. Miło nam poinformować, że obecnie Sieć liczy ponad 30 Członków oraz Obserwatorów. Są to zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, o różnej wielkości i charakterze deponowanego materiału, ale ze wspólnym celem - chęcią współpracy naukowej i rozwoju biobankowania w Polsce.

Konsorcjum BBMRI.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkim zainteresowanym merytorycznego i technicznego wsparcia dla rozwoju ich biobanków oraz biorepozytoriów, a także dla dalszego rozwoju Sieci.

Ogólnopolska konferencja "Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne" odbyła się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. Została zorganizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka oraz konsorcjum BBMRI.pl. Wydarzenie zgromadziło ponad 170 uczestników z całego kraju; naukowców, przedstawicieli instytucji rządowych, stowarzyszeń pacjentów oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną zdrowia. W trakcie 11 sesji zaprezentowano ponad 50 wystąpień filozofów, prawników, teologów, psychologów, socjologów, lekarzy, diagnostów oraz badaczy z 30 różnych instytutów badawczych i naukowych oraz uniwersytetów.

 

W dniach 23-24 kwietnia w Tarnowie odbyło się XI Forum Inwestycyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. W trakcie Forum odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów. Wiodące tematy konferencji to technologie finansowe (FinTech), nowe technologie w energetyce i w służbie zdrowia, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach oraz praktyczne zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w biznesie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu IT, aplikacji mobilnych, robotyki przedstawili startupowcy, ale też przedstawiciele największych firm sektora ICT i koncernów przemysłowych.

W dniach 13 - 14 kwietnia bieżącego roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca badań populacyjnych "Towards Comprehensive Population Studies - BIAŁYSTOK PLUS".  W tych dniach, Białystok stał się miejscem dyskusji naukowców reprezentujących jednostki naukowe z wielu krajów Europy. Okazją do zorganizowania konferencji było rozpoczęcie projektu BIAŁYSTOK PLUS -  jest to unikalny i  wielkoskalowy projekt, którego celem jest ocena stanu zdrowia Białostoczan i podjęcie skutecznych działań by zapobiegać skutkom chorób cywilizacyjnych