Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Agnieszka Matera-Witkiewicz
www.nationalcprassociation.com

 

Dr n. farm, inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz jest absolwentką Wydziału Biotechnologii Politechniki Łódzkiej (specjalizacja: Biotechnologia Molekularna i Biochemia Techniczna 1999-2004). W latach 2004-2008 zrealizowała studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uzyskując stopień doktora nauk farmaceutycznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania (Menedżer Projektów B+R) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum (Badania kliniczne). Od 12 lat związana z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kieruje Biobankiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jest Pełnomocnikiem Rektora ds. biobankowania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z Drug discovery and development.

 

 Pełni funkcję QM Managera BBMRI.pl, Expert techniczny w  BBMRI-ERIC.QM Services, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT ds. Biotechnologii, ekspert w ISO/TC/276 WG Biobanks and Bioresources. IRCA Lead auditor 9001:2015.

 

W projekcie tworzenia Polskiej Sieci Biobanków, BBMRI.pl kieruje zespołem ds. QMS, który odpowiada za realizację Zadania 3 „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”.

 

Współautor "Standardów Jakości dla Biobanków Polskich"

 

Profil ResearchGate