www.nationalcprassociation.com

Pierwszym krokiem w realizacji zadania jest pozyskanie informacji o polskich instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bankowaniem lub gromadzeniem materiału biologicznego, a także gromadzeniem danych o pacjentach będących dawcami materiału biologicznego oraz danych o przeanalizowanym materiale biologicznym. Dane o tych jednostkach będą pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł oraz z materiałów zgromadzonych na wstępnym etapie przygotowań do stworzenia Krajowego Ośrodka Wiodącego. Informacje będą pozyskiwane dzięki specjalne zaprojektowanym ankietom, które będą rozsyłane na terytorium Polski. Na podstawie pozyskanych  informacji zostanie stworzona baza danych obejmująca różnorodne instytucje zajmujące się bankowaniem i przechowywaniem materiału biologicznego oraz informacji z nim związanych.

 

W bazie tej znajdą się uniwersytety medyczne, wydziały nauk biologicznych, jednostki kliniczne, jednostki Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, wyodrębnione biobanki, firmy farmaceutyczne oraz inne jednostki.

 

Kryteria włączenia do bazy danych będą szerokie, tak aby możliwie duża liczba potencjalnych biobanków i biorepozytoriów została rozpoznana i zmapowana. Zostanie określony rodzaj próbek biologicznych bankowanych w danej instytucji. Ponadto, opisana zostanie populacja objęta działalnością biobanku oraz sposób pozyskiwania próbek oraz inne gromadzone informacje. Dodatkowo zostaną przeanalizowane również standardy obowiązujące w poszczególnych podmiotach stosowane w celu uzyskiwania świadomej zgody na pobranie, przechowywanie i użytkowanie ludzkiego materiału biologicznego do celów naukowych, a także standardy związane z kontrolą jakości gromadzonego materiału.

 

Osoby realizujące Zadanie 1. to specjaliści, którzy odbędą szereg wizyt w wybranych jednostkach w celu poznania stopnia zaawansowania rozwoju danego biobanku/biorepozytorium. Specjaliści ci będą pomagać pracownikom wizytowanych ośrodków w wypełnianiu ankiet, będą również udzielać informacji o sieci BBMRI. W ramach realizacji Projektu zaplanowano również organizację wizyt szkoleniowych we własnym laboratorium (LBBK-WUM) dla zainteresowanych osób, jak również organizację wyjazdów konferencyjno-szkoleniowych do innych, polskich i zagranicznych ośrodków biobankujących.

 

Kolejnym krokiem w realizacji Zadania będzie opracowanie wszystkich uzyskanych danych oraz informacji. Analiza tych informacji będzie punktem wyjścia do zaproszenia zidentyfikowanych jednostek do dalszej współpracy. Zgromadzone informacje, zostaną następnie przekazane partnerom Konsorcjum w celu realizacji kolejnych zadań Projektu.

 

Opisane działania zapewnią pełną przejrzystość i identyfikowalność zgromadzonego w Polsce ludzkiego materiału biologicznego. Wykonawcy Zadania 1, we współpracy z Koordynatorem Projektu będą również opracowywać i systematyzować prace na rzecz spełnienia wszystkich kryteriów BBMRI przez instytucje partnerskie w celu utworzenia pełnoprawnych biobanków o pełnej zdolności operacyjnej.

 

Wykonawcy tego Zadania (LBBK-WUM), w porozumieniu z Koordynatorem Projektu – BBEIT+, przygotują podstawowe kryteria jakie musi spełniać członek sieci BBMRI-ERIC w Polsce. Kryteria będą opierały się na zaleceniach centralnego biura BBMRI-ERIC, jednocześnie będą również uwzględniały przepisy prawne i zasady obowiązujące w polskich jednostkach.

 

O nas

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie informacje o naszej działalności, kompetencjach,

kluczowych obszarach działalności i strukturze.

MISJA

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC. Organizacja ta została powołana aby zagwarantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym.  

#misja

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Konsorcjum BBMRI.pl w pierwszej fazie utworzyło 7 jednostek z terenu całego kraju, w dalszych fazach rozwoju - jesteśmy otwarci na chętnych do kierowania rozwojem biobankowania w Polsce.

#struktura

PARTNERZY

Struktura organizacyjna Konsorcjum BBMRI.pl:

 

Zapoznaj się ze składem jednostek budujących konsorcjum BBMRI.pl

#partnerzy

Blog/News

Tutaj znajdziecie Państwo wpisy z naszego BLOGA, w którym teksty skatalogowane

są wg. kategorii tematycznych.

BLOG/NEWS

Raport "Postawy społeczne wobec bio…

26-06-2019

 Szanowni Państwo,     Przedstawiamy raport pt. „Postawy społeczne wobec biobankowania ludzkiego materiału biologicznego” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału   biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie sieci biobanków w...

Czytaj więcej

BLOG/NEWS

Raport "Genetyzacja społeczna w kon…

26-06-2019

Szanowni Państwo, Przedstawiamy kolejny raport pt. "Genetyzacja społeczna w kontekście biobankowania” sporządzony w ramach zadania 6. Analiza aspektów etycznych, prawnych i społecznych biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce, projektu pn. Utworzenie...

Czytaj więcej

Konferencje

Poniżej informacje na temat naszych spotkań, podczas których

dzielimy się wiedzą z dziedziny i zdobywamy doświadczenia.

Wydarzenia

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o wydarzeniach i spotkaniach z dziedziny bio-danych.
Zapraszamy do zapoznania się z programem nadchodzących wydarzeń a także do rejestracji w ich udziale.
Prezentujemy także podsumowania spotkań i konferencji, które już miały miejsce.

Zbliżające się wydarzenie

III NAUKOWO-SZKOLENIOWA KRAJOWA KONFEREN…

               06-08.11.2019 Łódź Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-szkoleniowej biobanków polskich, organizowanej w listopadzie 2019 r. w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach...

Szczegóły..

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem prac naukowych i artykułów

z dziedziny. Lista pozycji stale się powiększa.

Zagadnienia:

Publikacje

Biobank Łódź ® - biobank populacyjny

04-07-2019

W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W...

Czytaj więcej

Publikacje

Poszukiwanie antygenów szczepionkowych d…

02-07-2019

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy...

Czytaj więcej

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat członków naszej drużyny.

Łukasz Kozera

 

Łukasz Kozera jest pomysłodawcą projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, a od 2013 r. Krajowym Koordynatorem ds. Biobankowania.

Więcej...

Anna Chróścicka

 

Anna Chróścicka jest biotechnologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Więcej...

Jakub Pawlikowski

 

Prof. Jakub Pawlikowski pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Więcej...

Leszek Kalinowski

 

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej.

Więcej...

Joanna Gleńska-Olender

 

Ekspert, Audytor oraz Trener SZiZJ w projekcie BBMRI.p na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW). 

Więcej...

Dorota Krekora-Zając

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej...

Małgorzata Lewandowska Szumieł

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Inżynierii Tkankowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Więcej....

Dominik Strapagiel

 

Dominik Strapagiel jest expertem ds. Bezpieczeństwa Informacji i Kierownikiem Biobanku Łódź®️ Uniwersytetu Łódzkiego. 

Więcej...

Agnieszka Matera-Witkiewicz

Od roku 2015 pełni obowiązki Kierownika w Wydziałowej Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Więcej...

Jarosław Skokowski

Dr n. med. Jarosław Skokowski jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i  onkologicznej, absolwentem wydziału lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej...

Przydatne linki

Oto przedsiębiorstwa , instytucje i zespoły naukowe,

z którymi ściśle współpracujemy bądź wymieniamy się doświadczeniami

Kontakt

Jeśli macie Państwo do nas pytania zachęcamy do kontaktu

- za pośrednictwem e-maila, telefonu bądź formularza

umieszczonego poniżej

Drukuj
Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions

Serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące naszej działalności, kompetencji, prowadzonych projektów naukowych. Chętnie dowiemy się też jakie są opinie Państwa na temat treści, jakie zamieszczamy na stronie.

 

Konsorcjum BBMRI.pl
Krajowy Ośrodek Wiodący
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147 (budynek 3),
54-066 Wrocław

mail: kontakt@bbmri.pl
www.bbmri.pl